فیلتر

فیلتر ستاک | SET301
SET301
رزوه اتصال DN15 (Rp1/2)
فشار کاری تا 2 بار – تا 6 بار
نقطه اندازه گیری فشار گزینه انتخابی
نوع اتصال رزوه
استاندارد ملی ایران INSO22107 (گروه2)
مطابق استاندارد EN13611(گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
نوع صافی 50µm – غبارگیری مطابق یا استانداردEN779
مساحت صافی 1500mm2
طبقه بندی بازه M5 (طبق 2012-EN779)
ابعاد 46*65*85 میلیمتر
وزن 160 گرم
تعداد در کارتن 100 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

فیلتر

فیلتر ستاک | SET304
SET304
رزوه اتصال DN20 (Rp3/4)
فشار کاری تا 2 بار – تا 6 بار
نقطه اندازه گیری فشار گزینه انتخابی
نوع اتصال رزوه
استاندارد ملی ایران INSO22107 (گروه2)
مطابق استاندارد EN13611(گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
نوع صافی 50µm – غبارگیری مطابق یا استانداردEN779
مساحت صافی 1500mm2
طبقه بندی بازه M5 (طبق 2012-EN779)
ابعاد 46*65*85 میلیمتر
وزن 230 گرم
تعداد در کارتن 80 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

فیلتر

فیلتر ستاک | SET345
SET345
رزوه اتصال DN15(Rp1/2)
DN20 (Rp3/4)
DN25 (Rp1)
فشار کاری تا 2 بار – تا 6 بار
نافی گزینه انتخابی
نوع اتصال رزوه
در صورت درخواست با فلانچ مجزا
استاندارد ملی ایران INSO22107 (گروه2)
مطابق استاندارد EN13611(گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
نوع صافی 50µm – غبارگیری مطابق یا استانداردEN779
مساحت صافی 4400mm2
طبقه بندی بازه M5 (طبق 2012-EN779)
ابعاد 71*94*120 میلیمتر
وزن 440 گرم
تعداد در کارتن 40 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

فیلتر

فیلتر ستاک | SET352
SET352
رزوه اتصال DN40(Rp1,1/2)
DN50(Rp2)
فشار کاری تا 2 بار – تا 6 بار
نافی گزینه انتخابی
نوع اتصال رزوه
در صورت درخواست با فلانچ مجزا
استاندارد ملی ایران INSO22107 (گروه2)
مطابق استاندارد EN13611(گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
نوع صافی 50µm – غبارگیری مطابق یا استانداردEN779
مساحت صافی 4400mm2
طبقه بندی بازه M5 (طبق 2012-EN779)
ابعاد 71*94*120 میلیمتر
وزن 440 گرم
تعداد در کارتن 40 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

فیلتر

فیلتر ستاک | SET352X
SET352X
رزوه اتصال DN40(Rp1,1/2)
DN50(Rp2)
فشار کاری تا 2 بار – تا 6 بار
نافی گزینه انتخابی
نوع اتصال رزوه
در صورت درخواست با فلانچ مجزا
استاندارد ملی ایران INSO22107 (گروه2)
مطابق استاندارد EN13611(گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
نوع صافی 50µm – غبارگیری مطابق یا استانداردEN779
مساحت صافی 22500mm2
طبقه بندی بازه M5 (طبق 2012-EN779)
ابعاد 110*149*160 میلیمتر
وزن 1700 گرم
تعداد در کارتن 6 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

فیلتر

فیلتر ستاک | SET351/DN80
SET351-DN80
رزوه اتصال DN80 (Rp3)
فشار کاری تا 2 بار – تا 6 بار
نافی گزینه انتخابی
نوع اتصال فلانچ PN16 - ISP7005-DIN EN 1092-19
استاندارد ملی ایران INSO22107 (گروه2)
مطابق استاندارد EN13611(گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
نوع صافی 50µm – غبارگیری مطابق یا استانداردEN779
مساحت صافی 37500mm2
طبقه بندی بازه M5 (طبق 2012-EN779)
ابعاد 196*210*310 میلیمتر
وزن 6500 گرم
تعداد در کارتن 1 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

فیلتر

فیلتر ستاک | SET351/DN100
SET351-DN100
رزوه اتصال DN100 (Rp4)
فشار کاری تا 2 بار – تا 6 بار
نافی گزینه انتخابی
نوع اتصال فلانچ PN16 - ISP7005-DIN EN 1092-19
استاندارد ملی ایران INSO22107 (گروه2)
مطابق استاندارد EN13611(گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
نوع صافی 50µm – غبارگیری مطابق یا استانداردEN779
مساحت صافی 75000mm2
طبقه بندی بازه M5 (طبق 2012-EN779)
ابعاد 221*265*350 میلیمتر
وزن 10800 گرم
تعداد در کارتن 1 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت ستاک اصفهان می باشد