رگلاتور

رگلاتور ستاک | SET201
SET201
رزوه اتصال DN15 (Rp1/2)
دامنه فشار ورودی تا 170 میلی بار
دامنه فشار خروجی 20-30 میلی بار
ظرفیت ظرفیت های خیلی پایین تا حدود 4m3/hr
کمینه فشار ورودی P2+10 mbar
نوع اتصال رزوه
صافی ندارد
نقطه اندازه گیری فشار دارد
استاندارد ملی ایران INSO6027-1 (رده B، گروه2)
مطابق استاندارد EN88-1(رده B، گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
ابعاد محصول 53*64*70 میلیمتر
وزن 200 گرم
تعداد در هر کارتن 100 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

رگلاتور

رگلاتور ستاک | SET203
SET203
رزوه اتصال DN20 (Rp3/4)
دامنه فشار ورودی تا170 میلی بار
دامنه فشار خروجی 20-30 میلی بار
ظرفیت ظرفیت های خیلی پایین تا حدود 4m3/hr
کمینه فشار ورودی P2+10 mbar
نوع اتصال رزوه
صافی ندارد
نقطه اندازه گیری فشار دارد
استاندارد ملی ایران INSO6027-1 (رده B، گروه2)
مطابق استاندارد EN88-1(رده B، گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
ابعاد محصول 60*66*72 میلیمتر
وزن 260 گرم
تعداد در هر کارتن 72 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

رگلاتور

رگلاتور ستاک | SET245
SET245
رزوه اتصال DN15 (Rp1/2)
DN20 (Rp3/4)
DN25 (Rp1)
دامنه فشار ورودی تا 500 میلی بار
دامنه فشار خروجی 16 تا 200 میلی بار
ظرفیت (مراجعه به نمودار ظرفیت)
نوع اتصال رزوه
در صورت درخواست با فلانچ مجزا
صافی گزینه انتخابی
نقطه اندازه گیری فشار گزینه انتخابی
استاندارد ملی ایران INSO6027-1 (رده A، گروه2)
مطابق استاندارد EN88-1(رده A، گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
نوع صافی 50µm – غبارگیری مطابق یا استانداردEN779
مساحت صافی 4400mm2
ابعاد محصول 151*94*120 میلیمتر
وزن 700 گرم
تعداد در کارتون 20 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

رگلاتور

رگلاتور ستاک | SET250
SET250
رزوه اتصال DN15 (Rp1/2)
DN20 (Rp3/4)
DN25 (Rp1)
دامنه فشار ورودی تا 500 میلی بار
از 0.5 تا 1 بار
از 1 تا 2 بار
دامنه فشار خروجی 21 تا 200 میلی بار
ظرفیت (مراجعه به نمودار ظرفیت)
نوع اتصال رزوه
در صورت درخواست با فلانچ مجزا
فیلتر ندارد
نقطه اندازه گیری فشار گزینه انتخابی
استاندارد ملی ایران INSO6027-1 (رده A، گروه2)
مطابق استاندارد EN88-1(رده A، گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
ابعاد محصول 195*140*120 میلیمتر
وزن 1150 گرم
تعداد در کارتون 6 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

رگلاتور

رگلاتور ستاک | SET252
SET252
رزوه اتصال DN40(Rp 1,1/2)
DN50 (Rp2)
دامنه فشار ورودی تا 500 میلی بار
از 0.5 تا 1 بار
از 1 تا 2 بار
دامنه فشار خروجی 8 تا 200 میلی بار
ظرفیت (مراجعه به نمودار ظرفیت)
نوع اتصال رزوه
در صورت درخواست با فلانچ مجزا
صافی گزینه انتخابی
نقطه اندازه گیری فشار گزینه انتخابی
استاندارد ملی ایران INSO6027-1 (رده A، گروه2)
مطابق استاندارد EN88-1(رده A، گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
نوع صافی 50µm – غبارگیری مطابق یا استانداردEN779
مساحت صافی 15600mm2
ابعاد محصول 240*225*160 میلیمتر
وزن 3400 گرم
تعداد در کارتن 1 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

رگلاتور

رگلاتور ستاک | SET252H
SET252H
رزوه اتصال DN40(Rp 1,1/2)
DN50 (Rp2)
دامنه فشار ورودی تا 5 بار
دامنه فشار خروجی 10 تا 800 میلی بار
ظرفیت (مراجعه به نمودار ظرفیت)
نوع اتصال رزوه
در صورت درخواست با فلانچ مجزا
فیلتر گزینه انتخابی
نقطه اندازه گیری فشار گزینه انتخابی
مطابق استاندارد EN88-1,2 (رده دقت AC20،رده فشار قفلSG30، گروه2)
دامنه دما 10- تا 60 درجه سانتیگراد
نوع گاز گاز طبیعی ، گاز مایع ، هوا ، گازشهری
رزوه تنفس G 1/4
ابعاد محصول 240*225*160 میلیمتر
وزن 3500 گرم
تعداد در کارتن 1 عدد

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت ستاک اصفهان می باشد