رگلاتور

گاورنر ستاک | SET220
SET220
ورودی Rp 3/8
خروجی Rp 3/8
مجرای اندازه گیری فشار دارد
نوع گاز مصرفی NG-LPG
درب محل تنظیم فشار دارد
فیلتر در ورودی ندارد
درب پرسی
راستای ورودی و خروجی هم راستا
پایه نصب دارد
نرخ جریان اسمی 1.1m3/h
مقدار فشار خروجی 7-20mbar
حداکثر دمای قایل تحمل 0-60ºc

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

رگلاتور

گاورنر ستاک | SET221
SET221
ورودی Rp 3/8
خروجی Rp 3/8
مجرای اندازه گیری فشار دارد
نوع گاز مصرفی NG-LPG
درب محل تنظیم فشار دارد
فیلتر در ورودی ندارد
درب پیچی
راستای ورودی و خروجی هم راستا
پایه نصب دارد
نرخ جریان اسمی 0.6m3/h
مقدار فشار خروجی 7-14mbar
حداکثر دمای قایل تحمل 0-60ºc

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

رگلاتور

گاورنر ستاک | SET223
SET223
ورودی Rp 3/8
خروجی Rp 3/8
مجرای اندازه گیری فشار دارد
نوع گاز مصرفی NG-LPG
درب محل تنظیم فشار دارد
فیلتر در ورودی ندارد
درب پیچی
راستای ورودی و خروجی عمود
پایه نصب دارد
نرخ جریان اسمی 0.4m3/h
مقدار فشار خروجی 7-14mbar
حداکثر دمای قایل تحمل 0-60ºc

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

رگلاتور

گاورنر ستاک | SET225
SET225
ورودی Rp 3/8
خروجی Rp 3/8
مجرای اندازه گیری فشار دارد
نوع گاز مصرفی NG-LPG
درب محل تنظیم فشار دارد
فیلتر در ورودی ندارد
درب پیچی
راستای ورودی و خروجی هم راستا
پایه نصب دارد
نرخ جریان اسمی 1.1m3/h
مقدار فشار خروجی 7-20mbar
حداکثر دمای قایل تحمل 0-60ºc

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

رگلاتور

گاورنر ستاک | SET225/R
SET225/R
ورودی سرشلنگی چرخان
خروجی Rp 3/8
مجرای اندازه گیری فشار دارد
نوع گاز مصرفی NG-LPG
درب محل تنظیم فشار دارد
فیلتر در ورودی دارد(در ورودی سر شلنگی)
درب پیچی
راستای ورودی و خروجی هم راستا
پایه نصب دارد
نرخ جریان اسمی 1.1m3/h
مقدار فشار خروجی 7-20mbar
حداکثر دمای قایل تحمل 0-60ºc

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

رگلاتور

گاورنر ستاک | SET200
SET200
ورودی G1/2
خروجی G1/2
مجرای اندازه گیری فشار دارد
نوع گاز مصرفی NG-LPG
درب محل تنظیم فشار دارد
فیلتر در ورودی ندارد
درب پرسی
راستای ورودی و خروجی هم راستا
پایه نصب ندارد
نرخ جریان اسمی 2m3/h
مقدار فشار خروجی 18-25mbar
حداکثر دمای قایل تحمل 0-60ºc

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)

رگلاتور

گاورنر ستاک | SET204
SET204
ورودی G3/4
خروجی G3/4
مجرای اندازه گیری فشار دارد
نوع گاز مصرفی NG-LPG
درب محل تنظیم فشار دارد
فیلتر در ورودی ندارد
درب پرسی
راستای ورودی و خروجی هم راستا
پایه نصب ندارد
نرخ جریان اسمی 3m3/h
مقدار فشار خروجی 18-25mbar
حداکثر دمای قایل تحمل 0-60ºc

ارتیاط با پشتیبانی

برای ارتباط با کارشناسان ما
تیکت ارسال کنید

دانلود کاتالوگ

برای اطلاعات بیشتر 
کاتالوگ محصول را دانلود کنید

فروشگاه اینترنتی

برای خرید آنلاین محصولات
به فروشگاه اینترنتی بروید (بزودی)
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت ستاک اصفهان می باشد